Завтра во всех организациях среднего образования завершится учебный год. Руководитель Департамента по обеспечению качества образования города Алматы Гульнара Ермекбаева на брифинге Региональной службы коммуникаций рассказала, как в этом году будут проводиться экзамены для учащихся школ и выпускные.

Алматы қаласы білім беру сапасын қамтамасыз ету департаментінің басшысы Гүлнар Ермекбаева Өңірлік коммуникациялар қызметінің брифингінде осы оқу жылында бекітілген тізім бойынша меншік нысанына қарамастан білім беру ұйымдары аттестаттау рәсімінен өтіп жатқанын хабарлады.

Руководитель Департамента по обеспечению качества образования города Алматы Гульнара Ермекбаева на брифинге Региональной службы коммуникаций сообщила, что по утвержденному списку в этом учебном году организации образования независимо от форм собственности проходят процедуру аттестации.

ҚР Білім және ғылым министрі педагогтердің кәсіби қызметін жүзеге асыруы үшін қолайлы жағдай жасау мақсатында «Педагогтар құқықтарының бұзылуына жол бермеу туралы» (2022 жылғы 27 сәуірдегі №172) бұйрыққа қол қойды.

Министром образования и науки РК подписан приказ «О недопустимости нарушения прав педагогов» (№172 от 27 апреля 2022 г.) в целях создания благоприятных условий для осуществления педагогами профессиональной деятельности.

Аутизм – бұл әлеуметтік өзара әрекеттесу мен қарым-қатынаста айқын және кең таралған кемшіліктермен, сондай-ақ шектеулі қызығушылықтармен және қайталанатын әрекеттермен сипатталатын ми дамуының бұзылуы.

Аутизм – расстройство, возникающее из-за нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями.

В соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан «О республиканском референдуме»  и  Календарным планом основных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума, назначенного на 5 июня 2022 года, в городе работают 1 городская, 8 районных и 574 участковых комиссий референдума.

«Республикалық референдум туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына және 2022 жылғы 5 маусымға белгіленген республикалық референдумды әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспарына сәйкес қалада 1 қалалық, 8 аудандық және 574 учаскелік референдум комиссиясы жұмыс жасауда.

Сонымен қатар, Абай, Саин және Әуезов көшелерін ұзарту жұмыстары жүргізілуде. Бұл туралы Өңірлік коммуникациялар қызметінің брифингінде Алматы қаласы қалалық мобильділік басқармасының басшысы Ғани Мырзаханов мәлімдеді.

Кроме того, ведутся работы по пробивке улиц Абая, Саина и Ауэзова. Об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций рассказал руководитель Управления городской мобильности города Алматы Гани Мурзаханов.